ShreeSant Baba Udhavdas Udasi Sindhi Gurumandir

शिर्डीस ज्याचे लागतील पाय । टळती अपाय सर्व त्याचे || १ || माझ्या समाधीची पायरी चढेल । दुःख हे हरेल सर्व त्याचे || २ || जरी हे शरीर गेलो भी टाकून । तरी भी धावेन भक्तासाठी || ३ || नवसास माझी पावेल समाधी । धरा दूढ बुद्धी माझ्या ठायी || ४ || नित्य भी जिवंत जाणा हेंची सत्य । नित्य ध्या प्रचीत अनुभवे || ५ || शरण मज आला आणि वाया गेला । दाखवा दाखवा ऐसा कोणी || ६ ||जो जो मज भजे जैसा जैसा भावे । तैसा तैसा पावे मीही त्यासी || ७ || तुमचा भी भार वाहीन सर्वथा । नव्हे हें अन्यथा वचन माझे || ८ || जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वास । मागे जे जे त्यास ते ते लाभे || ९ ||माजा जो जाहला काया वाचा मनी । त्याचा मी ऋणी सर्वकाल || १० || साई म्हणे तोचि, तोचि झाला धन्य । झाला जो अनन्य माझ्या पायी || ११ ||

50 Every Day Pooja ( In People )
4 Every Day Aarti (In Time)
10 Every Day Donation (In People)