Sai Bhandara

अन्नदान श्रेष्ट दान
यहा रोज दोपेहर १२:३० बजे भंडारा का आयोजन किया जात हे | इस मंदिर मे आणे वाले हर भक्त को पेटभर भोजन दिया जाता हे | “जैसे साई बाबा केहते हे कि कोई भुखा रहे उसी तरह इस साई किरण धाम के दरबार से कोई भुखा नई जाताऔर आप इस पावन सेवा मे शमील होकर सेवा का लाभ ले , आप आपने स्व : इच्छा से दान कर सकते हे|

-रोज होनेवाली सेवाये-

 •  
 • * रोज सुबह ६:३० बजे -चाय.
 • *रोज सुबह ९:०० बजे – नाश्ता.
  *रोज सुबह १२:३० बजे -भंडारा.
  *हर गुरवार शाम ७:३० बजे -भंडारा.
  *रोज शाम ७:३० बजे छोटे बचो और बुजुर्ग के लिये दूध.
 • *गायो के लिये घास और स्वनो (कुतो )केलीये दूध
  *जरुरत मंद और गरीब केलीये दवाइ
  *जरुरत मंद के लिये रजाई(थंडी मे )
  *जरुरत मंद के लिये साबण और तेल
 •  

साई बाबांची अकरा वचने

शिर्डीस ज्याचे लागतील पाय । टळती अपाय सर्व त्याचे || १ ||

माझ्या समाधीची पायरी चढेल । दुःख हे हरेल सर्व त्याचे || २ ||

जरी हे शरीर गेलो भी टाकून । तरी भी धावेन भक्तासाठी || ३ ||

नवसास माझी पावेल समाधी । धरा दूढ बुद्धी माझ्या ठायी || ४ ||

नित्य भी जिवंत जाणा हेंची सत्य । नित्य ध्या प्रचीत अनुभवे || ५ ||

शरण मज आला आणि वाया गेला । दाखवा दाखवा ऐसा कोणी || ६ ||

जो मज भजे जैसा जैसा भावे । तैसा तैसा पावे मीही त्यासी || ७ ||

तुमचा भी भार वाहीन सर्वथा । नव्हे हें अन्यथा वचन माझे || ८ ||

जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वास । मागे जे जे त्यास ते ते लाभे || ९ ||

माजा जो जाहला काया वाचा मनी । त्याचा मी ऋणी सर्वकाल || १० ||

साई म्हणे तोचि, तोचि झाला धन्य । झाला जो अनन्य माझ्या पायी || ११ ||